آمار آموزش 20 - آموزش تزیین میوه+سبزی
[تصویر: 20120304205355_98289.jpg]

+ نوشته شده توسط آموزش 20 در پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 13:21 |
تزیین فلفل دلمه ای

[تصویر: 20120430115201_how-to-garnish-cooking-85.jpg]

[تصویر: 20120430115235_how-to-garnish-cooking-86.jpg]

[تصویر: 20120430115303_3.jpg]

[تصویر: 20120430115337_4.jpg]

[تصویر: 20120430115403_5.jpg]

[تصویر: 20120430115428_6.jpg]

[تصویر: 20120430115452_7.jpg]

[تصویر: 20120430115516_8.jpg]

+ نوشته شده توسط آموزش 20 در پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 13:19 |

[تصویر: 20120726090741_Lemon0.jpg]

فایل‌(های) پیوست شده تصویر (ها)
           
+ نوشته شده توسط آموزش 20 در پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 13:16 |
[تصویر: 20120918094856_227935_470124219687984_1304991368_n.jpg]

+ نوشته شده توسط آموزش 20 در پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 13:8 |

[تصویر: 20110907112812_20.jpg]

[تصویر: 20110907112940_21.jpg]

[تصویر: 20110907113319_22..jpg]

[تصویر: 20110907113642_23.jpg]

[تصویر: 20110907113742_24.jpg]

[تصویر: 20110907114053_26.jpg]

[تصویر: 20110907114206_27.jpg]



[تصویر: 20110907114553_29.jpg]


[تصویر: 20110907114503_30.jpg]

[تصویر: 20110907114636_31.jpg]

[تصویر: 20110907112812_20.jpg]
+ نوشته شده توسط آموزش 20 در پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 12:55 |